wz
 
Nahoru
Agility
Coursing
Dogdancing
Dogfrisbee
Flyball

 

Agility

 

Výsledky závodů:

  

 

Obecně o agility

Agility je psí sport, při kterém pes podle pokynů psovoda překonává sérii překážek. Některé překážky jsou skokové – jednoduché, dvojité, skok daleký, kruh; některé přebíhací – kladina, áčko, houpačka; jiné probíhací – slalom, pevný tunel, látkový tunel. Na závodech jsou parkury dlouhé 15 – 22 překážek od 100 do 200 metrů, pes všechny překážky překonává dobrovolně, nemá na sobě ani vodítko, ani obojek. Agility může dělat každý pes s průkazem původu i kříženci všech velikostí a tvarů za předpokladu, že je zdravý a nemá nijak omezený pohyb. Na závodech se pak porovnávají psi třech velikostních a výkonnostních kategorií. Než se ale psi dostanou na závody, musí se naučit všechny překážky překonávat bezpečně. Agility je ale náročnější na psovoda, protože je jeho práce zapamatovat si trať a vést po ní psa. Často dochází ke změnám směru, a protože jsou psi obvykle rychlejší než psovodi, agility vyžaduje rychlé reakce, jak ve vydávání povelů, tak v jejich plnění. Hlavním cílem tohoto sportu je dosáhnout lepší spolupráce a komunikace mezi psem a jeho psovodem a skloubit přesné překonávání překážek s rychlostí, která plyne ze sebejistoty a důvěry.

 

Na závodech se potkáte s dvěma základními typy parkurů:

 1. agility obsahuje všechny překážek, je buď rozděleno podle obtížnosti pro začátečníky - (Agility 1), pokročilé - (Agility 2) a experty - (Agility 3), nebo je otevřené pro všechny výkonnostní kategorie dohromady.

 2. druhým typem je jumping, který neobsahuje překážky s kontaktními zónami (kladina, áčko a houpačka, jejichž konce ramp jsou vyznačeny barevnou zónou, které se pes musí alespoň částí tlapky dotknout) a stůl. Stejně jako agility může být rozdělen pro jednotlivé výkonnostní kategorie svou obtížností, nebo je otevřen pro všechny týmy.

 

Dále je možné se na závodech setkat s různými hrami, které mají upravená pravidla. Některé závody jsou komorní, ale můžete se setkat i se sto nebo více týmy, každoročně se pořádá mistrovství České republiky či mistrovské soutěže jednotlivých plemen, mistrovství Evropy, mistrovství světa, na které se kvalifikuje jen několik nejlepších týmů z republiky. Soutěžit mohou i psovodi všeho věku, děti a junioři mají svoje vlastní mistrovství České republiky i Evropy.

Ať už se rozhodnete dělat agility jen pro radost nebo i závodně, pamatujte, že agility je sport a váš pes partner, který zaslouží respekt a péči. Prvním pravidlem by mělo být, že vás oba společná aktivita baví.

 

Chystáte se na své první závody?

První závody je něco, na co se nezapomíná. Zde je pár informací, které ulehčí vaší premiéru, alespoň po organizační stránce.

 

Před závody:

Co je to členství v Klubu agility (KA)? Pokud jste členy ve vašem oddílu, kde trénujete, neznamená to, že jste členem národní organizace Klubu agility České republiky. Do této organizace je třeba se samostatně přihlásit. Stejně tak ale lze závodit a přitom členem KA nebýt. Jaký má smysl se stát členem KA? Ušetříte na startovném, startovné je pro nečleny KA o 100Kč/den dražší a pokud budete závodit pravidelně, rozhodně se to vyplatí (návratnost je 6 startovních dnů). Dále můžete na člen.schůzi spolurozhodovat o směřování českého agility, což je v jiných sportech možné jen prostřednictvím delegáta svého oddílu. Členství nebo nečlenství v KA je vaše svobodná volba, nikdo vás k němu nenutí. Pokud jde o startovné: o jeho výši rozhoduje to, zda jste členem KA v době konání závodů, ne v době, kdy se na závody přihlašujete. Pořadatel má povinnost před závody členství startujících v KA zkontrolovat.

Na závodech mohou startovat pouze psi starší 18 měsíců, závodník musí mít výkonnostní průkaz a v pořádku očkování psa.

Asi měsíc před závody si zažádejte o výkonnostní průkaz. Je to takový sešitek, do kterého se zapisují výsledky. Zažádejte nejlépe elektronicky přes www.kacr.info, do systému je třeba se nejprve zaregistrovat a poté vyplnit žádost. Za výkonnostní průkaz zaplatíte na účet Klubu agility (70,- Kč - členové, 100,- Kč - nečlenové KA) a výkonnostní průkaz vám přijde na vaši adresu. Na závody si ho vemte s sebou, bez výkonnostního průkazu podle pravidel nelze závodit a nezapomeňte přibalit očkovací průkaz (nebo pet pass) psa.

 

Jak to probíhá na prvních závodech, krok za krokem:

 1. Při příjezdu na závody procházíte veterinární přejímkou. Pořadatel nebo přizvaný veterinář zkontroluje očkovací průkaz vašeho psa (nebo Pet passport = Pas zvířete v zájmovém chovu), zda má platná očkování.

 2. Vstupujete k registraci - stolku, kde si pořadatelé zaznamenají, že jste zde a odevzdáte výkonnostní průkaz, do kterého vám zapíší výsledky (zapisují se zpravidla jen zkoušky). Nahlašte pořadatelům, že je třeba změřit psa.

 3. Před vašimi prvními závody vám rozhodčí přeměří psa pro oficiální zařazení do kategorie small, medium nebo large a do výkonnostního průkazu potvrdí naměřenou výšku. Netušíte-li, kdo z přítomných je rozhodčí, s důvěrou se obraťte na pořadatele. Pokud se zařazením do kategorie nesouhlasíte, můžete požádat o opakované přeměření. Lze tak učinit na témže závodu, pokud je přítomen další rozhodčí, nebo na nejbližším dalším závodu. (Podrobnosti v řádech).

 4. Po ukončení registrace jsou vyvěšeny startovní listiny. Podívejte se, kdo je před vámi a kolikátí jste v pořadí.

 5. Na závodech se zpravidla běží 3 běhy. Běhům předchází prohlídka parkuru. Sledujte závody, abyste měli dost času vyvenčit psa a ať jste včas zpět na prohlídce nebo přímo na startu.

 6. Před prvním během se pokuste potlačit nervozitu a zklidnit dech a tep, uvolnit sevřený krk a křečovité tělo. Váš pes je na tom stejně, je pro něho také vše nové. Bude-li z vás cítit stres, bude to mít těžší. Jste tým.

 7. Nezapomeňte na startu odložit obojek a vodítko. Nezapomeňte, že nesmíte mít v prostoru parkuru pamlsky nebo hračku. Při rovnání psa na startu netahejte psa za kůži. Při běhu se vyhněte jakýmkoli dotykům psa. Snažte se prodat, co jste se naučili, máte to vše společně v rukou a v nohou. Když to neprodáte teď, rozbalíte to příště! To již budete bohatší o spoustu zkušeností, které jste získali

 

Administrativa - Žádost o výkonostní průkaz

 1. Zaregistrujete se (pokud jste tak již neučinili dříve) v databázi kacr.info, přihlásíte se do ní a prostřednictvím formuláře (volba „Žádost o průkaz“ v menu) vyplníte potřebná data.

 2. Databáze vám rovnou vygeneruje číslo VP které pak použijete při tvorbě variabilního symbolu platby za VP a zaplaťte na účet klubu. Ode dne splnění všech těchto podmínek nejpozději do 30 dnů vám bude odeslán vystavený VP.

 3. Počítejte s tím, že vystavení VP může trvat až 30 dnů a to ode dne, kdy splníte všechny podmínky. Pak ještě cca 2 dny jeho doručení Českou poštou. Žádejte proto o VP včas!

 4. Po obdržení VP si zkontrolujte údaje vypsané vystavitelem VP a doplňte chybějící údaje na 2. straně VP. Nezapomeňte se podepsat. Číslo VP opište na každý list vpravo nahoru, jen tak se stanou kopie jednotlivých listů identifikovatelnými pro případ doložení dosažených výsledků.

 5. Nevyplňujte však kategorii (SMALL MEDIUM LARGE) a kohoutkovou výšku psa. Tyto údaje smí vyplnit jen rozhodčí na Vašich prvních závodech nebo jsou již vyplněny vystavitelem VP (pokud má již pes vystavený VP s jiným psovodem a tudíž změřenou výšku z dřívější doby).

 6. Pamatujte na skutečnost, že pořadatel závodu vám nesmí umožnit start v soutěži, pokud mu při přejímce nepředložíte řádně vyplněný a podepsaný VP!

 

 

Odkazy:

www.kacr.info   - databáze závodů

www.klubagility.cz  -  řády, dokumenty, kontakty

 

Psi/feny s výkonostním průkazem:

A3Ch. Agill Akki Dandelion Czech

A3Ch. Flying Darcy Cherchez la S.

Abygail Fulfilled Wish

Anndie Joujou Dandelion Czech

Ascew Alp Dandelion Czech

Bigi Fran-Evis

Borah Gold Flash Dandelion Czech

Captain Sparrow Dandelion Czech

Carus Hoity-Toity Gang

County Antrim Dandelion Czech

Celtic Spirit Dandelion Czech

Deianeira Hoity-Toity Gang

Extra for Fulfilled Wish Cairn-Lady´s

Evita z Rogendorfu

Gas Bohemia Enjoy

Get the Price for Solipse

One and Only Limecastle´s

Quickly Trumpington´s

 

 

 

Domů | Agility | Coursing | Dogdancing | Dogfrisbee | Flyball

Tento server byl naposledy aktualizován dne 01. 04. 2014