wz
 
Nahoru
Agility
Coursing
Dogdancing
Dogfrisbee
Flyball

 

Dogdancing

 

Základní informace o dogdancingu

 

Dogdance, Dogdancing, Tanec se psem, Canine Freestyle, Musical Freestyle, Heelwork to Music... To všechno jsou názvy pro jeden krásný psí sport, kde se hudba prolíná se společným pohybem psa a jeho člověka. Samozřejmě nejde o klasický tanec, kdy se partneři pohybují v těsném objetí, ale spíše pes předvádí různé cviky, jako jsou otočky, obíhání psovoda, slalomy mezi nohama, panáčkování, nebo různé chůze po zadních v rytmu hudby a psovod se ho snaží vhodně doplňovat svými více či méně tanečními kreacemi. Konkrétní podoba vždy záleží na vkusu psovoda a schopnostech psa, každý má prostor vyjadřovat se podle svých představ.

 

V České republice začal dogdancing podobně jako jinde v Evropě - podnikaví majitelé psů na výstavách v zahraničí viděli ukázky, a když v roce 1999 vyhlásila Canisterapeutická společnost ,,nulté " mistrovství republiky, dorazilo soutěžit dvacet týmů.Vývoj šel pak každý rok kupředu, skupina nadšenců založila Klub tance se psem České republiky - CDC (Czech Dogdance Club), který začal pořádat další soutěže během roku, vytvářela se přísnější pravidla a kategorie se ustálily na třech - Začátečníci, Pokročilí, Elitní.

 

V roce 2004 skupina závodníků vytvořila druhý klub, který se nechal inspirovat britskými pravidly - DDCCR (Dog Dancing Club Czech Republic). Klub začal pořádat závody ve čtyřech divizích :
1. Musical dressage (podobný drezúře koní)
2. Heelwork to music (nejbližší obedience)
3. Freestyle s libovolnými prvky
4. Tanec se psem (psovod doprovází svým tancem cvičícího psa)

 

Soutěží se v nejrůznějších kategoriích. Otevírají se kategorie pro začátečníky a pokročilé, děti, dospělé a seniory. Mohou být kategorie pro různé styly, nebo otevřené pro všechny zájemce. Mohou vystupovat týmy tvořené jedním psovodem a jedním psem, psovod může vystupovat se dvěma psy zároveň, nebo může v kategorii skupin soutěžit několik psovodů s několika psy.

 

Co jsou postupové zkoušky

 

Vedle závodění je možné skládat v dogdancingu postupové zkoušky, které pořádá Dog Dancing Club Czech Republic. Zkoušky posuzuje klubem vyškolený rozhodčí, v divizi Tanec se psem posuzují zkoušky rozhodčí dva. V každé ze čtyř divizí a každé ze tří úrovní je seznam cviků, které pes musí předvést v časovém limitu stanoveném pro danou zkoušku. Cviky jsou hodnoceny body 0 - 3, přičemž při nesplnění cviku (0 bodů) nebo nedodržení časového limitu je tým diskvalifikován. Cviky, které nejsou pro danou zkoušku předepsané, nejsou hodnoceny. Zkoušky probíhají také jako vystoupení na hudbu, ale psovod nemusí na zkoušku přijít v kostýmu. Před začátkem zkoušky odevzdá psovod pořadateli hudbu a seznam cviků v pořadí, v jakém je máte do sestavy zařazeny. Zkoušek první úrovně se smí účastnit psi ve věku 10 měsíců, zkoušek vyšší úrovně se smí účastnit psi staří 12 měsíců.

 

Jak jsou postupové zkoušky rozděleny a jak se postupuje úrovněmi

 

Každá ze čtyř divizí má tři úrovně obtížnosti. Každý tým musí nejprve začít v první úrovni a jejím splněním se může dostat do úrovně druhé a pak třetí. V divizích se postupuje nezávisle, pes tedy v jedné divizi muže skládat zkoušku 3. úrovně, ale v další musí opět začít na 1. úrovni.

 

Podle počtu bodů za jednotlivé cviky tým získává hodnocení dobře, velmi dobře nebo výborně. S hodnocením "dobře" tým splnil zkoušku, ale pokud chce postoupit do další úrovně, musí zkoušku opakovat a získat přinejmenším hodnocení "velmi dobře". S hodnocením "velmi dobře" tým muže na dané úrovni zkoušku opakovat, nebo může postoupit do další úrovně. S hodnocením "výborně" pes musí skládat další zkoušku dané divize pouze na vyšší úrovni, zkoušku na stejné úrovni opakovat nemůže.

 

Výsledky ze zkoušek jsou zapisovány do výkonnostního průkazu, který získáte na svých prvních zkouškách nebo závodech.

 

Rozdíl mezi divizemi

 

Divize A - MUSICAL DRESSAGE

Musical Dressage neboli hudební drezúra je založena na pohybu psa – plynulý rytmický krok, klus nebo cval, přičemž pes je neustále v souladu s hudbou a psovodem, pohybujíc se blízko nebo i v určité vzdálenosti. Je zde kladen důraz na přesnou práci psa, pes by měl držet vztyčenou hlavu. Sestava spočívá v drezúrových pohybech v pozici u nohy nebo ve volné pozici (heel nebo free pozici), doplněných dalšími pohyby (freestylovými).

 

Základní pohyby drezúry: Pohyb psa ukazuje rovnovážné, plynulé a rytmické pohyby, které odráží načasování (rytmus) a frázování hudby. Pes se může pohybovat krokem, klusem i cvalem.

DOPŘEDU – klus, skok, chůze, cval nebo běh

STRANOU – doleva nebo doprava, kde pes udržuje paralelní kroky

ZPĚTNÝ - chůze, klus, skok, nebo odraz

KRUHOVÝ (točivý, obcházení) – když se pes pohybuje v kruhovém tvaru jakéhokoli poloměru

VLNITÝ (hadovitý) - střídající se křivky, pes může tento pohyb vytvářet spolu s psovodem či za rekvizitou

OSOVÝ (pivot) – kde se pes otáčí kolem své osy ramen nebo hýždí a udržuje rovná záda

 

Divize B - HEELWORK TO MUSIC

Princip Heelwork to Music kategorie je pes pracující bez vodítka na pravé nebo levé straně psovoda nebo v nějaké jiné pozici v jeho blízkosti. Heeelwork má být podstatná část skladby (přibližně 60 % cviků v pozici u nohy). Heelwork představuje schopnost psa udržet rameno rozumně blízko levého nebo pravého kolena psovoda, který se pohybuje elegantně v jakémkoli vyhovujícím tempu. Přidané cviky (40 % freestyle ve volné pozici) by měly být ve skladbě obsaženy a měl by je spojovat heelwork.

HEEL POZICE - pozice, kde pes udržuje pozici po straně psovoda (pravé, levé, přední, zadní). Pes musí být v minimální vzdálenosti, která umožňuje volný pohyb pro psa a psovodovi zase umožňuje demonstrovat rovnováhu a směr. Pes může být otočen kterýmkoliv směrem. Celkově je možné zaujmout osm heel pozic - u levé nohy, pes se dívá stejným směrem jako psovod/pes se dívá opačným směrem než psovod; obdobně u pravé nohy; bokem před psovodem, pes se dívá doprava/doleva; bokem za psovodem, pes se dívá doprava/doleva.

 

Divize C - FREESTYLE

Freestyle je pro psovody, kteří své psy chtějí učit inovativní pohyby a ovládat je na různé vzdálenosti. Freestyle dovoluje jakékoliv prvky, které nejsou v rozporu s fyzickými schopnostmi psa, nejsou nebezpečné nebo nepovolené v tréninku nebo při vystoupení, v jakékoliv pozici a vzdálenosti od psovoda. Je to kategorie, která vyzdvihuje všechny zářivé pohyby, rotace, skoky, interakci s rekvizitami a psovodem a je to nejlepší kategorie pro vytvoření příběhu a dramatické interpretace hudby. Seznam těchto prvků je dlouhý – otočky, slalom, osmičky, úkroky, couvání, práce předních i zadních pacek, pozice, skoky, sudy…
Choreografie freestylu by měla být „příběhem“, ne pouhými cviky do hudby. Freestylová skladba může obsahovat cviky v libovolné pozici. Heelwork, jak je popsán výše, je akceptovatelný, takové cviky však musí zabírat minimální část skladby.

Základní pohyby Freestyle: Pohyby určené k demonstraci psovy obratnosti a pružnosti s využitím přirozeného pohybu psa. (Počítá se s tím, že pes svými schopnostmi cviku dodá konkrétní charakteristik)

OTOČKY točení - spin - pes rotuje, otočka - twist - pes se otáčí v uzavřeném kruhu na místě kterýmkoliv směrem, flip - otočka s výskokem (salto)

KRUHY (Circle) - pes se pohybuje po definovaném kruhu. Poloměr je neomezený a pes může kroužit kolem psovoda či rekvizity
CIK CAK/SLALOM - soubor střídajících se kruhových pohybů nebo zatáček, které mohou být kolem nohou psovoda, či rekvizity
COUVÁNÍ - s psovodem, směrem od psovoda, směrem k psovodovi a nebo okolo psovoda či ve slalomu
PÓZA (pozice) - pes udržuje nehybnou pozici jako stoj, sed, leh, úklona, prosení, mávání packou, leh na zádech, leh na boku a tak dále

PRÁCE NOHOU - pes používá přední nohy individuálně na signál od psovoda

PRÁCE NA DALKU - pes je vyslán nezávisle na značnou vzdálenost

CVIKY NA ZADNÍCH - panáčkování - pes po krátký čas balancuje pouze na zadních nohách

PLAZENÍ - pes se udržuje v pozici leh a při tom se pohybuje

SKOKY - pes může skákat odrazem od psovoda či rekvizity, volným skokem nebo poskočením (zhoupnutí se na zadní)

SUDY - pes se přetáčí v pozici lehu doleva nebo doprava

Je třeba brát vždy ohled na psovu individuální formu, flexibilitu a přizpůsobení při zahrnování těchto pohybů nebo při jejich provádění.

 

Divize D - TANEC SE PSEM

Sestava této divize musí být rozeznatelná jako tanec psovoda. Pes smí provádět libovolné cviky z dressage, heelwork či freestyle nebo kombinované v libovolné pozici, ale velký důraz je kladen na taneční prvky psovoda.
Když psovod předvádí taneční kroky, pes kopíruje jeho pohyb, nebo jej svými cviky vhodně doprovází (práce s nohama psovoda).

FREE POZICE - Je pozice, kdy pes může být v jakékoliv pozici a vzdálenosti (pokud není specifikováno) k psovodovi, obrácen

do jakéhokoliv směru. Tato pozice může být specifikována jako: volná blízká pozice - pes se pohybuje ve vzdálenosti do 1,5 metru od psovoda volná vzdálená pozice - pes se pohybuje dále než 1,5 metru od psovoda *)

*) zdroj: Dog Dancing, Kateřina Lerlová, nakladatelství PLOT Praha, 2010

 

Odkazy:

http://www.dogdancingclubcr.cz/

 

 

Psi/feny s licencí:

Get the Price for Solipse

zkouška Free style/známka výborně

Trumpington´s Quickly

zkouška F1/známka výborně (27b. ze 30b.)

zkouška DwD1/známka výborně (37b. ze 39b.)

zkouška MD1/známka výborně

zkouška HTM1/známka výborně

zkouška HTM2/známka výborně

 

Abygail Fulfilled Wish

zkouška DwD1/známka výborně

Extra for Fulfilled Wish Cairn-Lady´s

zkouška DwD1/známka výborně

 

 

Domů | Agility | Coursing | Dogdancing | Dogfrisbee | Flyball

Tento server byl naposledy aktualizován dne 13. 07. 2016