wz

Kerní víkend u Kačera podruhé

31. května až 2. června 2013

Loňské první setkání majitelů kerníků v autokempu Kačer nedaleko Staré Boleslavi mělo úspěch, a proto se jeho hlavní organizátorka sl. Přibylová (CHS Fulfilled Wish) rozhodla setkání opakovat. Jak jinak, než na prověřeném místě, v prověřeném termínu a opět se zajímavým programem.

Znovu se jí podařilo zamluvit celý kemp, včetně travnatého prostranství před chatami, výhradně pro nás. To je samozřejmě velká výhoda, neboť nedochází k rozporům mezi pejskaři a ostatními návštěvníky kempu.

Kerníci, stejně jako vloni, ač byli kromě času výcviků puštěni na volno, neřešili žádné spory o svoje pozice ve smečce, ale okamžitě zabrali celý kemp pro sebe a utvořili báječnou bandu, která lítala, štěkala, honila se a závodila bez jakéhokoliv rozbroje mezi sebou. Je báječné, že přestože se nakonec v kempu sešlo přes třicet zvířat, nedošlo ani jednou k nějakému napadení nebo konfliktu.

Program byl tentokrát naplánován již od pátečního brzkého odpoledne. Potěšilo nás, že velká většina účastníků setkání se opravdu dostavila již před třetí hodinou, na kterou byla plánována první část programu. Bylo to o to cennější, že mnozí si museli na pátek brát dovolenou, aby se vzhledem ke vzdálenosti od bydliště do kempu včas dostali.

Pátek byl věnován agility. Již při příjezdu pejskařů bylo na travnatém prostranství mezi chatami postaveno několik překážek na agility – skočky, tunely a slalom s kruhem. Všichni si tak mohli již před oficiálním zahájením kempu vyzkoušet, co si zapamatovali z loňského ročníku, případně – pro ty kteří se o agility více zajímají – rozehřát své kerní závodníky. Pro nováčky zde byly připraveny sl. Musilová a sl. Jiránková, které pomohly radou či ukázkou.

Úderem třetí hodiny byl kemp oficiálně zahájen a začal první bod programu, což byly neoficiální agility závody. Pejskaři byli rozděleni do tří skupin – úplní začátečníci, začátečníci a pokročilí. Podle jejich úrovně se potom postavila závodní dráha, kde kerníci mohli předvést svoje umění. Pro začátečníky se jednalo víceméně o rovnou dráhu s několika skočkami a tunely, pokročilým se již trochu zamotala hlava s obraty a křížením. Závodilo se dvoukolově, tudíž každý kerník proběhl dvě různé trati a jeho časy se do konečného pořadí sčítaly včetně trestných bodů. Prvních pět z každé kategorie obdrželo jako ocenění za výkon plakety pro páníčky a paštičku pro pejsky.

Večerní program začínal v 19 hodin. Kernici byli, po procházce do blízkého lesa a k jezeru, odloženi do chat k odpočinku a jejich majitelé se sešli v místní restauraci ve společenském sále. Tento sál jsme měli od majitelů kempu rovněž pronajatý na celý víkend. Na programu byla přednáška národní rozhodčí pro FCI III. Drahomíry Fridrichové ze Slovenska, která je zároveň přední chovatelkou cairn teriérů (CHS At Impuls) a výcvikářkou vodicích psů. My jsme si ji ale pozvali hlavně kvůli její další odbornosti, a to canisterapii. Její zkušenosti v této oblasti jsou neskutečné a navíc je velice zdatná rétorka, takže její vystoupení, plánované maximálně hodinu, skončílo až těsně před desátou hodinou večerní. Všichni jsme si z jejího povídání, z ukázek polohování pomocí kerníků a diskusí o psí duši, odnesli hodně informací a znalostí,  které můžeme použít na naše pejsky. Protože mezitím začalo pršet, zrušili jsme posezení u ohně a po rychlém vyvenčení našich kerníků jsme se uložili k spánku.

Budíček udělali samozřejmě kerníci. Jakmile se první ozval venku na trávě před chatami, okamžitě se vzbudili všichni ostatní a dožadovali se rovněž vypuštění za účelem venčení, her a lumpačení.

Sobotní oficiální program začínal v devět hodin. Na pořadu byly kerní hry. Vzhledem k tomu, že počasí bylo proti – začalo lít jako z konve – byla provedena změna programu. Večerní přednáška veterinářky byla přesunuta na dopoledne s tím, že se třeba vyčasí. O přednášku se postarala MVDr. Gabriela Lenártová. Musíme jí poděkovat a ocenit, že si připravila přesně to, co jsme od ní chtěli.

     V první, obecné části jsme se dozvěděli něco o první pomoci pro pejsky -  jak se např. zachovat při úrazu pejska, co dělat s bodnutím od včely, co dělat v případě otravy a mnoho dalších věcí, který každý pejskař ocení. V druhé části již odpovídala na dotazy, které na ni směřovali účastnici kempu písemně již v přihláškách na naše setkání. Ke své přednášce promítla dataprojektorem vlastní prezentaci s tím, že všichni účastníci ji obdrželi v písemné formě a mohli si do ní dělat poznámky. V závěru přišly opět samozřejmě na řadu další dotazy, takže přednáška se opět protáhla daleko přes dvě hodiny.

Po přestávce na oběd pršet sice nepřestalo, naopak déšť ještě zesílil, ale kerníkům to bylo jedno a páníčkové se přece musí přizpůsobit.

Následovalo rozdělení naší party do tří skupin. Ty se v průběhu odpoledne střídaly, aby absolvovaly veškerý program.

O první skupinu se postaral p. Zdeněk Kutlach - FCI rozhodčí pro coursing ze Slovenska. Nejprve nám vysvětlil, co to coursing vlastně je, odpověděl nám na naše dotazy a potom z prostoru travnatého „náměstíčka“ mezi chatami udělal báječnou coursingovou dráhu. Abychom věděli, co nás čeká, tak na ni nejprve vypustil své tři kerníky, kteří naprosto perfektně předvedli lov na střapec, tažený po připravené dráze.  Když tyto „lovce“ viděli naši kerníci, bylo velice těžké je udržet, aby se hned nezapojili do honu. Kdo chtěl (samozřejmě všichni) si potom mohl lov vyzkoušet – nejprve sám, a později i ve společnosti jednoho nebo dvou další kerníků. Přestože někteří z nich coursing absolvovali poprvé, lovecký pud je vedl naprosto neomylně a i naše štěňátka nebo dorostenci přesně věděli, co se od nich očekává. Protože dráha byla cca 200 m dlouhá, v těžkém mokrém podmáčeném trávníku – navíc někteří i několikrát za sebou, tak si po výcviku každý z nás odnesl svoji „mrtvolku“ kerna do chaty a minimálně dvě hodiny byl od ní klid.

Druhá část skupiny se opět setkala s p. Fridrichovou, která tentokrát měla připravenu psí školu. Její další aktivitou je totiž výcvik psů, jejich převýchova a psychologie. Během 90ti minut vždy pouze s desítkou psů pomáhala majitelům řešit problémy s výcvikem, poslušností nebo chováním jejich kerníků. Je obdivuhodné, jak dokázala během minuty odhadnout, v čem problém tkví a jak ho odstranit. Musíme si upřímně přiznat, že byť se někdy její rady nebo hodnocení nás, páníčků, mohlo i dotknout, měla vždy pravdu. Někdy je pro každého z nás těžké si přiznat, že něco děláme špatně, ale pes je opravdu jenom obraz toho, kdo jej vlastní. A když změníme sebe, změní se i on. To ale platí jak k lepšímu, tak bohužel i k horšímu.

Třetí část skupiny měla volno, které si ale stejně neužila. Šli totiž pomoci s kerní bojovkou, která čekala na naše děti. Stejně jako vloni bylo v lese okolo kempu připraveno 10 stanovišť, na kterých děti čekaly různé úkoly. Setkaly se zde např. se složením puzzle na čas, objasňováním významu dopravních značek, morseovkou, poznáváním ras psů nebo třeba se skákáním přes švihadlo. A také trochu s blouděním, protože liják, který přišel mezi vytyčováním trasy a startem prvního závodníka, zničil šipky. Ale protože s dětmi šli jako doprovod kerníci, tak se nikdo neztratil a všichni soutěž dokončili.

Odpoledne nás velmi potěšila návštěva p. Bc. Vladimíry Tiché, kterou známe jako teriérskou rozhodčí. I přesto, že počasí bylo pod psa a dopoledne byla v práci, tak si na naše setkání udělala čas a přijela se na nás podívat. Využili jsme její přítomnosti a požádali ji o krátké zhodnocení českých kerníků z pohledu rozhodčího. Dozvěděli jsme se některé její názory na chov, chovatelské podmínky a novinky z ČMKU a KCHT. Její manžel, který s ní rovněž přijel, mezitím využil čas při focení kerníků v zápalu coursingu. Za jejich návštěvu (která nás potěšila a povzbudila) děkujeme.

Po večeři jsme se opět všichni sešli v sále restaurace. Čekalo nás vyhlášení vítězů dětské kerní bojovky, kdy všechny děti dostaly věcné ceny, něco na zub a medaile.

Další částí programu – po loňském roce velice očekávanou a připravovanou – byl kerní maškarní bál. Všichni (!!!) kerníci se ho zúčastnili a všichni měli připravené masky. Jednoznačným vítězem se v tajném hlasování stala dvouhlavá saň  (Max a Gas) od sl. Musilové, ostatní masky ale byly rovněž velice nápadité a musíme dát klobouk dolů, protože soutěž nikdo nepodcenil.

Závěrem dne byla tombola, vesměs složená z potřeb pro pejsky. Ceny byly připraveny pro všechny účastníky kerního víkendu, takže nikdo nepřišel zkrátka.

Večer jsme byli kvůli dešti nuceni vypustit posezení u táboráku, ale nakonec jsme se u kytary, dobrého moravského vínka a slovenské slivovice stejně sešli v sále restaurace. Opět zazněla naše kerní hymna, bylo hodně povídání, poslouchání a hodně dalších písniček. 

Nedělní ráno se opět přihlásilo lijákem,  takže jsme se po ranním venčení opět sešli pod střechou. Nejprve proběhla jedna z připravených her, čímž jsme rozproudili kerníkům krev a potom proběhl pod vedením sl. Jiránkové další kurz dogdancingu. Zopakovaly se naučené figury z loňska a přidaly se nové. Musíme si pochválit, že několik „loňských žáků“ už se dogdancingu věnuje.

Před polednem jsme se naposledy sešli k předání účastnických pohárů a oficiálnímu ukončení kerního víkendu.

A závěrem? Doufáme, že se víkend líbil nejenom nám, organizátorům, ale i účastníkům. I přes nepřízeň počasí (po tomto víkendu bohužel následovaly v České republice veliké povodně) se nám podařilo uskutečnit velkou většinu plánovaných zaměstnání a soutěží.

Ohlasy na naše setkání jsou pozitivní, chystáme se tedy na třetí ročník.

 

Za organizátory musíme poděkovat hostům ze Slovenska, p. Fridrichové a p. Kutlachovi za přednášky a coursing, MVDr. Lenártové za veterinárni přejímku a přednášku, dále sl. Musilové a sl. Jiránkové za agility a dogdancing. Sponzorsky náš víkend pomohlo zajistil „KCHT“, firma „Salač“ a firma „Platinum Natural s.r.o.“ a „Psí salon Fencys“. Velké díky patří také majitelům autokempu Kačer, kteří nám vyšli ve všem vstříc. A největší dík patří Kateřině Přibylové a jejímu týmu za celou organizaci našeho setkání! Děkujeme!