wz
 
Nahoru
Lovecké zkoušky
Ovladatelnost

 

Zkoušky ovladatelnosti a upotřebitelnosti

 

    

 

 

Tyto zkoušky mají za účel prověřit vlohy psů k jejich ovladatelnosti, pracovní upotřebitelnosti a zároveň prověřit vlohy pro další výcvik (sportovní, záchranářský, agility apod.). Mají přispět ke zvýšení všeobecné úrovně ve výchově a vycvičenosti psů s přihlédnutím ke každodenním nárokům na jejich ovladatelnost. Ve svém důsledku pomoci selekci v chovu psů v oblasti povahových vlastností a umožnit vstup do třídy pracovní do úrovně národních výstav i u plemen, u kterých FCI nepožaduje zkoušku z výkonu. Tím vylepšovat i stav v předvádivosti psů na výstavách. *)

*) viz zkušební řád ovladatelnosti a základní upotřebitelnosti

 

 
 

Domů | Lovecké zkoušky | Ovladatelnost

Tento server byl naposledy aktualizován dne 25. 02. 2014