wz
 
Nahoru
Lovecké zkoušky
Ovladatelnost

 

Lovecké zkoušky

 

    

 

 

 

ZKOUŠKY VLOH – ZV*)
Odhalují vrozené vlohy psa, kvalitu jeho nosu, hlasitost, povahu a též schopnosti k dalšímu náročnějšímu výcviku.

 

PODZIMNÍ ZKOUŠKY - PZ
Splnění limitních disciplín nebo PZ v kterékoliv ceně kvalifikuje jezevčíka a teriéra jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře.

 

LESNÍ ZKOUŠKY - LZ
Splnění limitních disciplín nebo LZ v kterékoliv ceně kvalifikuje jezevčíky a teriéry, včetně všech plemen honičů (dle definice zákona) jako lovecky upotřebitelné pro vyhledání a dosled spárkaté zvěře v lesních honitbách a ve všech jiných honitbách, kde je plánován odstřel spárkaté zvěře.

 

BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY – BZ
Kvalifikují loveckého psa jako lovecky upotřebitelného pro dosled spárkaté zvěře. Těchto zkoušek se mohou zúčastnit všechna plemena ohařů, jezevčíků, teriérů, honičů a retrívrů a zkoušena jsou dle tohoto zkušebního řádu. Na BZ musí být stopní dráha nejméně 12 hod. stará (zakládá se předchozí den).

 

HONIČSKÉ ZKOUŠKY pro teriéry a jezevčíky – HZT+J
Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dosled vysoké, černé a ostatní spárkaté zvěře při složení zkoušek alespoň ve III. ceně.

 

BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ pro teriéry a jezevčíky – BHT+J
Konají se pouze na černé zvěři. Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dosled spárkaté zvěře, se zvláštním zřetelem na zvěř černou a musejí ověřit schopnosti psa při lovu černé zvěře, zvláště pak při jejím dosledu. Na těchto zkouškách lze zadávat loveckou upotřebitelnost na základě splnění limitních disciplín.

Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu F. C. I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a po dosažení věku minimálně 10 měsíců. Při zkouškách barvářů 12 měsíců. Požadovaný věk musí psi dosáhnout den před konáním zkoušek. Pouze zkoušek vloh se mohou zúčastnit psi mladší 10  měsíců. Pes se může zkoušek stejného typu zúčastnit vícekrát - vyjma  zkoušek z norování, kde každý pes může zkoušku absolvovat maximálně třikrát. Psi bez zkoušek mají přednost před psy se zkouškami.

Na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15 let.

Přihlášky se podávají na předepsaném tiskopise (přihláška ke zkouškám loveckých psů) do termínu, který je uveden v propozicích. Přijetí přihlášky je podmíněno současným zaplacením předepsaného poplatku.

Držitel loveckého lístku a zbrojního průkazu střílí zvěř před psem zpravidla sám. Vůdci psa, který lovecký lístek nemá nebo v jiných odůvodněných případech, přidělí pořadatel náhradního střelce. Zásadně je nepřípustné, aby střílel sám rozhodčí.

Zkoušek se mohou zúčastnit psi v majetku cizích státních příslušníků a musí být zapsáni v uznaných plemenných knihách FCI.

 

Dokladem získaného ocenění pro vůdce psa jsou:
A) soudcovská tabulka,
B) potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu,
C) diplom
D) zápis v průkazu původu

*) využito knihy Stafordšírský bulteriér od Martina Říhy

Domů | Lovecké zkoušky | Ovladatelnost

Tento server byl naposledy aktualizován dne 15. 03. 2014